07.10.2020

Informacija o zaključku popisa in ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s točo 30. avgusta 2020


Občinske komisije Občina Sevnica so na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvedle in zaključile s popisom in ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020.

Prejetih je bilo skupno 794 vlog, ki jih je preko terenskih ogledov in obdelave s strani komisij Občine Sevnica oddalo 377 različnih fizičnih oziroma pravnih oseb.

Škoda, ki jo je povzročilo neurje, je ocenjena na 2.764.236,46 evrov. Škoda je ocenjena v skladu z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08).

Vloge so občinske komisije vnesle v program Ajda; predane so v nadaljnje reševanje Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.