21.10.2020

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3


Občina Sevnica obvešča o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 3). Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki se jim s SD OPN 3 spreminja namenska raba prostora in bo objavljen na spletni strani in na oglasni deski občine.

Javna razgrnitev bo potekala od 26. oktobra do 24. novembra 2020 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, na spletni strani Občine Sevnica na povezavi https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave in na spletnem portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso).

Načrtovani datum javne obravnave je 11. november 2020 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica in bo izveden glede na takratno stanje, ob upoštevanju aktualnih določb glede omejitev zbiranja. Obvestilo o načinu izvedbe bomo posredovali pred predvidenim datumom javne obravnave.

V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN 3 lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, na javni obravnavi z vpisom v knjigo pripomb in predlogov, pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si, in bodo najkasneje zadnji dan javne razgrnitve poslane po pošti na naslov Občine Sevnica. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče na zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval in se do njih opredelil občinski svet. Stališča bodo nato objavljena na občinski spletni strani in na oglasni deski občine.