19.11.2020

19. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Osrednja točka včerajšnje 19. redne seje občinskega sveta je bila namenjena obravnavi predloga proračuna za leto 2021.

Ta osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega leta in vključuje vse aktivnosti, ki jih Občina Sevnica skupaj s posrednimi in neposrednimi proračunskimi uporabniki izvaja s ciljem zagotavljanja kakovostnega bivanja in delovanja vseh občank in občanov.

Občinska uprava je pripravila predlog proračuna, ki upošteva vsa doslej znana dejstva in finančne okvirje. Predvidena višina proračuna znaša 20,3 milijona evrov. Zagotavlja sredstva za tekoče delo in izvajanje vseh rednih zakonskih nalog, predvidene investicije pa sorazmerno razporejene tako z vsebinskega kot teritorialnega vidika.

Po vsebinski razpravi so člani in članice sveta predlog proračuna soglasno podprli, ob tem pa podali svoje predloge za izvedbo investicij in hkrati širše strateške pobude.

Do predlog in pobud se bo občinska uprava opredelila in jih upoštevala v okviru zmožnosti, po obravnavi s strani vseh delovnih teles pa sledi prva obravnava odloka o proračunu na decembrski seji občinskega sveta.

Celotno gradivo 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica je dostopno tukaj.