19.11.2020

Letno nacionalno srečanje članic Slovenske mreže Zdravih mest tokrat v spletni izvedbi


Nacionalni inštitut za javno zdravje je 18. novembra pripravil kongres Evropske mreže zdravih mest, ki vključuje 37 slovenskih občin. Med njimi je tudi Občina Sevnica, ki sledi viziji zdravega mesta in si prizadeva ohranjati zdrave življenjske razmere. Zaradi aktualnih epidemioloških razmer je dogodek potekal v obliki video konference.

Predstavljeni so bili skupnostni pristopi, kot so pot h krepitvi zdravja, zmanjševanje neenakosti in ranljivosti v naših skupnostih, mobilizacija skupnosti za kvalitetno izvajanje zdravstveno preventivnih programov, covid-19 in problematika dostopnosti do splošnega oziroma družinskega zdravnika, priročnik Ven za zdravje ter hoji prijazno mesto – hoja kot izhodišče za zdravo mesto.

Sledile so še posamezne predstavitve dobrih praks v Zdravih mestih v Sloveniji.