02.12.2020

Vnovič uspešno do sredstev za projekt »Z ribami do zdravja«Občina Sevnica je skupaj s partnerji – KŠTM Sevnica, Športno kulturnim društvom Mini kraljestvo in Ribogojstvom AKVAL d. o. o. – pripravila in uspešno prijavila projekt »Z ribami do zdravja«. Projekt bo v znesku do 169.999,82 evrov sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

V sklopu projekta bo obnovljena mansarda Tončkovega doma na Lisci, urejen razstavni prostor in prostor za druženje, poleg tega pa bodo izvedene tudi kulinarične delavnice, animacije za skupini VDC in Ozara ter za otroke posavskih šol. Otroci bodo skozi različne elemente igre in izkustvenega učenja spoznavali vodne ekosisteme, ribe v kulinariki ter rabo odpadnih surovin.

Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je za omenjeni projekt s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odobritev prejela konec meseca novembra, in sicer gre za odločbo glede na vlogo 4. javnega poziva LAS Posavje, ki jih je upravni odbor LAS Posavje potrdil za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v letu 2020.

Projekt bo pomembno prispeval k nadaljevanju prizadevanj Občine Sevnica za celovito obnovo Tončkovega doma. Po letos že izvedenih ureditvah pritličnega dela sledi napovedana ureditev mansarde. Da pa bo celota zaokrožena, bo Občina Sevnica  v sklopu projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij« preuredila tudi nastanitvene prostore v etaži nadstropja. Ta projekt bo sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Z vsemi navedenimi ureditvami bo nastanitveni del Tončkovega doma v obeh nadstropjih v celoti obnovljen.