10.11.2011

Program Živimo zdravo


25. oktobra se je v Loki pri Zidanem Mostu pričel cikel strokovno vodenih delavnic, združenih v program Živimo zdravo. Izvajalca programa, Zdravstveni dom Sevnica in Zavod za zdravstveno varstvo Celje v sodelovanju z Občino Sevnica in Krajevno skupnostjo Loka pri Zidanem Mostu, sta pripravila vsebinsko bogate in poučne delavnice predvsem s področja zdravega življenjskega sloga, ki vključuje telesno aktivnost, zdravo prehrano in preprečevanje nenalezljivih kroničnih bolezni.

Program promocije zdravja z imenom Živimo zdravo, ki izhaja iz Pomurja in ima desetletno tradicijo, je v sevniški občini tokrat izvajan prvič. Poteka v krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, kjer poleg šole, vrtca in številnih društev deluje tudi Trubarjev dom upokojencev, ki delavnicam in predavanjem nudi svoj prostor. Celovit nabor naštetih institucij je botroval odločitvi, da se program prvič izvaja ravno na tem območju, medtem ko izvajalci programa v prihodnjih letih načrtujejo delavnice organizirati tudi v drugih krajevnih skupnostih sevniške občine.

Predlog za vključitev pristojnih institucij v program Živimo zdravo je bil sicer tudi eden od zaključkov okrogle mize z naslovom Krepitev javnega zdravja v luči socialno-ekonomskih dejavnikov zdravja, ki je v organizaciji Občine Sevnica z udeležbo številnih institucij potekala spomladi.

Predavanja in delavnice vsak torek od oktobra do januarja

K obisku brezplačnih predavanj in delavnic, ki bodo v Trubarjevem domu upokojencev vsak torek od oktobra do januarja, od 18.00 do 19.30, organizatorji vabijo vse občane. »Delavnice so namenjene odraslim – mladim in manj mladim, ženskam in moškim, zdravim in manj zdravim, ki želijo izboljšati znanje in veščine, potrebne za bolj zdravo in prijetnejše življenje. V delavnicah se boste seznanili z dejavniki tveganja, ki vplivajo na vaše zdravje. Zdravstveni strokovnjaki vas bodo poučili o zdravem načinu življenja in vam tudi praktično prikazali nekatere veščine za ohranjanje zdravja. Prisluhnili bomo drug drugemu, se družili in izmenjali izkušnje,« sporočajo izvajalci programa Živimo zdravo.

Članku je priložena preglednica z vsebinsko in časovno opredelitvijo predavanj in delavnic. Več informacij: koordinatorka programa v občini Sevnica, Violeta Bahat Kmetič (041-369-228 / violeta.bahat@zd-sevnica.si).

 

Naziv delavnice

Datum izvedbe

Nosilci nalog

1.

Zdravje in dejavniki tveganja

25.10.2011

Zdravstveno vzgojni center

ZD Sevnica

Violeta Bahat Kmetič, dipl.m.s.

lokalni koordinator projekta »Živimo zdravo«

2.

Merjenje dejavnikov tveganja (krvni sladkor, holesterol, telesna višina, telesna masa, indeks telesne mase)

8.11.2011

Zdravstveno vzgojni center

ZD Sevnica

3.

Telesna dejavnost in zdravje

15.11.2011

Zdravstveno vzgojni center

ZD Sevnica

Aleksandra Kerec, viš. Fth

4.

Osnove zdrave prehrane, prehranska piramida in zdrav krožnik - s prikazom priprave in pokušino zdravih jedi

22.11.2001

Zdravstveno vzgojni center

ZD Sevnica

Mojca Vidmar, zdr.teh.

Mojca Švab, s.m.s.

5.

Zdrav način priprave hrane – delavnica kuhanja

29.11.2011

Jaka Polajžer, kuhar

6.

Spodbujanje pridelave zelenjave in sadja (samooskrba)

6.12.2011

Slavica Grobelnik, mag. agrarne ekonomike

7.

Zdrava telesna teža, čezmerna telesna teža in debelost

13.12.2011

Zdravstveno vzgojni center

ZD Sevnica

Tomšič Vladimira, uni.dipl.org.

8.

Duševno zdravje

20.12.2011

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Nuša Konec Juričič, dr. med.

9.

Preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka dojk in raka materničnega vratu (ZORA, DORA) – prikaz na modelu

3.1.2012

Alenka Krenčič- Zagode,dr.med. spec.ginekolog in porodničar

10.

Preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki, prostati in koži – demonstracija

10.1.2012

Zdravstveno vzgojni center

ZD Sevnica

Tomšič Vladimira, uni.dipl.org.

11.

Merjenje dejavnikov tveganja (krvni sladkor, holesterol, telesna višina, telesna masa, ITM)

17.1.2012

Zdravstveno vzgojni center

ZD Sevnica

Medicinske sestre (ZD Sevnica)

12.

Zaključna prireditev – zdravo druženje

24.1.2012

VSI UDELEŽENCI