03.11.2011

Novinarska konferenca ob prazniku Občine Sevnica


V sklopu prireditev ob prazniku Občine Sevnica, ki se bodo odvijale skozi celoten mesec november, je na Gradu Sevnica danes potekala tradicionalna novinarska konferenca. Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je skupaj s podžupanoma, Jožefom Žnidaričem in Janezom Kukcem, predstavil dosežke Občine Sevnica v letošnjem letu, aktualne vsebine in usmeritve za delo v prihodnje.

Preteklo leto je bilo po oceni župana kljub zahtevnim gospodarsko-finančnim razmeram uspešno, na kar kažejo številne zaključene investicije ter s tem nove pridobitve za kraje in prebivalce občine Sevnica. Uspešno je bil zaključen okrog 3,4 milijona evrov vreden Vrtec Ciciban Sevnica, ki je naložba za prihodnja desetletja. Investicijski ciklus na področju predšolskega varstva se nadaljuje z gradnjo novega vrtca v Krmelju, Občina Sevnica pa si prizadeva tudi za čimprejšnjo uresničitev pričetka gradnje nove osnovne šole v Tržišču.

V letu 2011 so bile uspešno zaključene sanacije infrastrukture po lanskih neurjih, in sicer plazovi v Trnovcu, na Čanju in Pečju. Urejena in predvsem varnejša odseka cest je dobila Mrzla Planina, sanacija cestišča skupaj z mostom pa bo kmalu dokončana tudi na relaciji Kal–Podkal–Svinjsko.

Celovito je urejena podoba Dolnjega Brezovega z novim pločnikom in javno razsvetljavo, ter naselja Log, kjer so bile ob novem kanalizacijskem omrežju vzpostavljene številne nove pridobitve. V teku je gradnja kanalizacije in čistilne naprave na Orehovem, ki bo predvidoma dokončana junija naslednje leto.

V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Tržišče in krajani je bila celovito urejena Kaplja vas, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Blanca pa vzpostavljena nova javna razsvetljava v naselju Blanca. V polnem teku je med občani do sedaj ena najbolj zaželenih investicij, gradnja optičnega omrežja.

V prihodnjem letu sta z udeležbo evropskih sredstev načrtovana projekta nadaljevanje gradnje pločnika v Tržišču za večjo varnost peščev in ureditev prometne infrastrukture v Boštanju, z deležem državnih sredstev pa tudi tretja etapa ureditve državne ceste skozi Sevnico. V pripravi za izvedbo v naslednjem letu je tudi projekt ureditve sekundarne kanalizacije v Sevnici in Boštanju.

Kot je v zaključku poudaril župan, bo leto 2012 polno izzivov ob usklajevanju obveznih nalog Občine Sevnica z izvedbo pripravljenih investicij v času zahtevne gospodarsko-finančne situacije.

Podžupan Janez Kukec, župan Srečko Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič na današnji novinarski konferenci.