03.02.2011

S predstavniki MOP o predvidenih protipoplavnih ureditvah Sevnične in Vranjskega potokaLJUBLJANA – Župan Srečko Ocvirk je obiskal Ministrstvo za okolje in prostor, kjer se je sestal s predstavniki Sektorja za vode. Temi srečanja sta bili predvsem aktivnosti za predvidene protipoplavne ureditve Sevnične v Šmarju in Vranjskega potoka v Lončarjevem Dolu, ter urejanje zemljiških razmerij za zemljišča, ki so v lasti države.

Za potok Sevnična je dogovorjeno, da ministrstvo z Občino v kratkem doreče končno vsebino pogodb, s katerimi bo nato Občina za državo pridobivala potrebna zemljišča za ureditve. Ministrstvo ima za letos že rezervirana sredstva za začetek investicije.>Župan je poudaril potrebo, da do razpisa in izvedbe res pride čim prej, tudi zaradi običajnega povečanega jesenskega vodostaja Sevnične, ki bi lahko otežil izvajanje del. Za Vranjski potok pa je dogovorjeno, da Občina pripravi in posreduje dogovor o sodelovanju pri aktivnostih ter predlog sofinanciranja posameznih delov ureditev, ki zajemajo vodnogospodarski in cestni del.Pomemben predmet sestanka pa so bile tudi aktualne teme urejanja zemljiških razmerij za zemljišča, ki so v lasti države – gre predvsem za zemljišča, ki so bila nekoč v rabi kot vodotoki. Njihova namembnost se ni urejala, medtem ko so se struge vodotokov že prestavile, zemljišča pa se danes uporabljajo za druge zasebne in javne namene. Sorodna problematika se pojavlja tudi pri ureditvah akumulacijskega bazena HE Blanca. Za rešitev nekaterih konkretnih problemov je dogovorjen skupni sestanek Občine s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter podjetja Infra, ki je zadolženo za ureditev zemljiških razmerij pri gradnji hidroelektrarn.