21.05.2012

Standard kakovosti E-Qalin potrjuje kakovostno delo


Model E-Qalin je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih. Prejemnika potrdila z nazivom »Dom kakovosti E-Qalin« sta postala tudi Dom upokojencev Sevnica, ki deluje kot enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, ter Trubarjev dom upokojencev iz Loke pri Zidanem Mostu.

Potrdilo je vodji Doma upokojencev Sevnica Franji Svažič in direktorju Trubarjevega doma upokojencev Robertu Potočniku podelil Franc Imperl, direktor podjetja Firis, ki je aktivni partner za izobraževanje in svetovanje pri uvajanju modela v Sloveniji. Ob tej priložnosti so v Sevnici in Loki pri Zidanem Mostu pripravili prijeten kulturni program. V sevniškem domu upokojencev je zbranemu občinstvu zapel domski pevski zbor Lipa, dogodek so popestrile recitacije, predstavili pa so se tudi učenci Glasbene šole Sevnica. V Trubarjevem domu upokojencev pa je bila podelitev pospremljena s kulturnim programom, v katerem so nastopili prostovoljka Whitney iz Celja, domski pevski zbor Loški slavčki in mladi harmonikar Kristijan Štigl. Zbrane na obeh prireditvah je nagovoril in ob prejemu potrdila »Dom kakovosti E-Qalin« čestital podžupan Občine Sevnica Jožef Žnidarič.

Omenjeni model upravljanja s kakovostjo bo v naslednjem mesecu prejel še Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, nedavno pa so ga podelili tudi njegovi brežiški enoti, Domu upokojencev Brežice.

Fotografije s prireditve v Domu upokojencev Sevnica (Foto: Občina Sevnica)

 

Fotografije s prireditve v Trubarjevem domu upokojencev (Foto: Trubarjev dom upokojencev)