23.02.2011

Občina Sevnica pridobila sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja


SEVNICA – Občina Sevnica je v konzorciju še s petimi Občinami – Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč, Šentrupert in Žužemberk – uspešno kandidirala na drugem javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.

Vloga konzorcija Občin Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč, Šentrupert, Žužemberk in Sevnica je bila po rezultatih razpisa ocenjena z največ točkam in je imela po obsegu upravičenih stroškov tudi največji projekt. Nosilna Občina pri projektu je Mokronog-Trebelno.

Upravičeni stroški znašajo 14.649.041,00 EUR za konzorcij občin. Zaradi dobre vloge bo Občina Sevnica omogočila gradnjo širokopasovnega omrežja okrog 2.442 gospodinjstvom (gre za tretjino vseh gospodinjstev v občini), ki po podatkih Ministrstva za gospodarstvo živijo na tako imenovanih belih lisah. Cilj je zgraditi odprta širokopasovna omrežja v lokalnih skupnostih na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.

Na podlagi podpisane pogodbe bo lokalna skupnost pridobila možnost črpanja sredstev ESRR za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga bo zgradil ter nato tudi upravljal in vzdrževal izbrani soinvestitor, podjetje GVO d.o.o. Soinvestitor bo po dograditvi omrežja le-to ponujal vsem zainteresiranim ponudnikom javnih storitev in operaterjem omrežij ter jim s tem omogočil dostop do zainteresiranih končnih uporabnikov pod enakimi pogoji.