15.06.2012

Kolesarjenje po trasah gradnje optičnega omrežja


Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki poteka na območju občin Sevnica, Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Mirna, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk, se uspešno približuje zaključku. Ob izvedbi tega do sedaj najobsežnejšega projekta gradnje optičnega omrežja v Sloveniji je izvajalec, podjetje GVO d.o.o., 14. junija organiziral kolesarjenje po trasah gradnje omrežja.

Kolesarska karavana, v kateri so bili predstavniki v konzorcij vključenih občin in podjetja GVO d.o.o., se je na pot podala izpred koče Lovske družine Trebelno, kjer je bil tudi neformalni zaključek dogodka. Na kolesarski poti v skupni dolžini 45 kilometrov, ki je potekala po trasah gradnje optičnega omrežja, so se udeleženci ustavili pred nekaterimi občinskimi stavbami, tudi na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, ki je v konzorciju projekta vodilna občina.

Projekt v sevniški občini pred izvedbenim terminskim planom

Gradnja omrežja s polaganjem kabelske kanalizacije je v sevniški občini v zaključni fazi in tako celo pred predvidenim terminskim planom izvedbe. Gradbena dela v sklopu projekta bodo predvidoma zaključena do začetka septembra, v nadaljevanju pa bo dokončano tudi vpihovanje samega optičnega kabla. Pogodbeni rok za izgradnjo se na območju vseh občin sicer izteče konec tega leta.

Uspešni izvedbi del pritrjujejo tudi naslednji podatki. Na območju funkcijskih lokacij oziroma central Šentjanž in Tržišče, slednja pokriva tudi območje Krmelja, so gradbena dela skoraj zaključena, pričenjajo pa se tudi montažna dela oziroma vpihovanje optičnega kabla. Na območju funkcijske lokacije Studenec, ki zajema tudi območje Primoža, so dela v celoti pri zaključku. Okrog 85 odstotkov gradbenih in 40 odstotkov montažnih del je zaključenih na območju funkcijske lokacije Poklek nad Blanco. Na območju centrale Loka pri Zidanem Mostu so izvajalci do sedaj opravili 85 odstotkov gradbenih del, pričetek montažnih del pa sledi v nadaljevanju. V mestu Sevnica so gradbena dela v celoti končana na območju Šmarja in se nadaljujejo v Prvomajski ulici, na območju funkcijske lokacije Boštanj pa so gradbena dela opravljena v 90 in montažna v 50 odstotkih.

Na območju Primoža, Boštanja in Studenca so se že pričele tudi sanacije ob gradnji poškodovanih cest. Te bodo v nadaljevanju sledile na območju Tržišča, Krmelja in Šentjanža ter nato proti Blanci, Zabukovju, Sevnici in Loki pri Zidanem Mostu. V teku je tudi priprava razpisa za izbor operaterjev.

Poleg predstavnikov občin, sodelujočih v konzorciju, se je kolesarjenja udeležil tudi direktor podjetja GVO d.o.o. Edo Škufca. (Foto: Občina Sevnica)

Pred občinsko stavbo sta kolesarsko karavano sprejela župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver ter direktorica občinske uprave in vodja projekta GOŠO Mojca Pekolj. (Foto: Občina Sevnica)