19.06.2012

Osrednje poselitveno jedro občine skozi oko študentov


V začetku junija je na Gradu Sevnica potekala predstavitev rezultatov urbanistično-planerske delavnice, ki je oktobra lani v izvedbi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (oddelka za geodezijo) ter Fakultete za arhitekturo potekala na območju Sevnice in Boštanja, osrednjega poselitvenega jedra sevniške občine. Pod mentorskim vodstvom dr. Alme Zavodnik Lamovšek, mag. Mojce Foški, asist. Gašperja Mraka, dr. Alenke Fikfak in dr. Anke Lisec so študentje obravnavali različna prostorska vprašanja, kot so prometni dostop do mesta Sevnica, razpoložljive površine za nadaljnji razvoj, ureditev površin ob reki Savi in prostorske možnosti ureditve industrijske cone v Sevnici.

Po sami izvedbi urbanistično-planerske delavnice v mesecu oktobru s terensko obravnavo in analizo stanja so študentje pod vodstvom mentorjev na fakultetah pripravljali idejne koncepte, rešitve in predloge, ki so jih skupaj z izdelanimi plakati o predlaganih rešitvah in posebej v ta namen pripravljeno publikacijo predstavili na Gradu Sevnica. Urbanistično-planersko delavnico je od samega pričetka idejnega snovanja pa do njene dejanske izvedbe ter predstavitve rezultatov omogočila in podpirala Občina Sevnica z namenom pridobitve novih idej in pogledov na nadaljnje oblikovanje razvoja prostora.

Študentje so pri svojem delu prišli do številnih uporabnih ugotovitev. Kot med drugim ugotavljajo, je v ožjem mestnem predelu potrebno revitalizirati posamezna področja, iskati še razpoložljive površine ter jih z dopolnitvami in zaokrožitvami gradnje še bolj zgoščevati, ne pa segati izven mestnega območja in tako posegati po kmetijskih zemljiščih. Mestno jedro Sevnice je potrebno oblikovati v podobo, ki bo bolj prepoznavna tudi v širšem prostoru, z novimi programi pa obogatiti mesto in vanj vnesti nove kakovosti in programske nadgradnje. Po njihovem mnenju ima obstoječa industrija, ki ima močno prepoznavnost in tradicijo, zadostne možnosti za nadaljnji razvoj na obstoječih površinah, zato njena selitev na druga območja ni smiselna.

Medtem ko so se študentje geodezije v svojem raziskovanju osredotočili na analizo obstoječih prostorskih ureditev in razvoj podobe celovitega obravnavanega območja z vidika več scenarijev, pa so študentje arhitekture pripravili predloge ureditev za posamezna območja osrednjega poselitvenega jedra. Tako so pripravili zanimive idejne rešitve nove vstopne točke v mesto Sevnica ob reki Savi, idejo prenovitve novega dela sevniškega mestnega jedra ob železniški postaji, pa tudi predlog oblikovanja sevniške poslovne cone. Publikacijo, kjer so dostopne ugotovitve in predlogi urbanistično-planerske delavnice, objavljamo na spletni strani Občine Sevnica.

Predstavitev so glasbeno obogatili nastopi Vokalnega kvinteta Boštanjski prijatelji ter violistke Gaje Nepužlan ob klavirski spremljavi Saše Božič in pianistke Maje Trebše iz Glasbene šole Sevnica. Zbrani so svoja mnenja in ideje strnili še ob ogledu razstave v grajskem atriju, kjer so za domače dobrote poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Sevnica. Razstava je do konca avgusta na ogled v stolpu dvorane Alberta Felicijana.

 

Monografija
URBANISTIČNO-PLANERSKA DELAVNICA SEVNICA 2011/2012
(klikni na sliko za odpiranje e-knjige ali povečavo plakatov)