23.02.2011

Podpisana pogodba za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško


LESKOVEC PRI KRŠKEM – Včeraj je bila na sedežu podjetja Infra podpisana pogodba za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško.

Pogodbo sta v imenu naročnikov podpisala direktor Infre d.o.o. mag. Vojko Sotošek in direktor družbe HESS d.o.o. Bogdan Barbič, v imenu izvajalca, podjetja Radok d.o.o., pa direktor Danilo Senič. Ob podpisu pogodbe so bili prisotni župani posavskih občin, tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Kot sporočajo na spletni strani podjetja Infra, se bodo operativne aktivnosti izgradnje akumulacijskega bazena pričele v marcu 2011, polnitev akumulacijskega bazena do kote, ki bo omogočala poizkusno obratovanje, pa predvidoma konec maja 2012. Ostale infrastrukturne ureditve, ki ne pogojujejo dviga vode reke Save, bodo končane kasneje, v skladu s terminskim planom gradnje HE Krško.

Izpostavimo, da del akumulacijskega bazena HE Krško sega na območje sevniške občine, v okviru bazena pa se – poleg reke Save pod HE Blanca – urejajo trije potoki, in sicer Suhi graben, Žekovec in Štegina.

Foto: Arhiv podjetja Infra