01.03.2011

Sprejeta proračuna za leti 2011 in 2012


SEVNICA – Na včerajšnji 4. redni seji je Občinski svet Občine Sevnica po združeni prvi in drugi obravnavi sprejel odlok o proračunu za leto 2011 in odlok o proračunu za leto 2012. Sprejem dvoletnega proračuna je v občini Sevnica izveden prvič, in sicer zaradi dolgoročnega načrtovanja ter večjih razvojnih projektov, ki se bodo izvajali v sevniški občini.

Po mnenju župana Srečka Ocvirka dvoletni proračun kljub svoji varčevalni naravnanosti sorazmerno vključuje investicije in razvoj v vseh okoljih sevniške občine, spremlja ohranjanje kakovostnega družbenega standarda ter razvojno-investicijski ciklus nadaljuje v primernem tempu. Svetniki so proračuna – za letošnje leto ta znaša okrog 22 milijonov evrov, za naslednje leto pa dobrih 25 milijonov evrov – z visokim soglasjem podprli, v razpravi pa predlagali pripravo podrobnih varčevalnih načrtov posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov, povečanje sredstev za investicije v krajevnih skupnostih ter povečanje sredstev za malo gospodarstvo in gospodarstvo v občini.

Na seji so svetniki obravnavali in sprejeli tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca ter obravnavali in sprejeli letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Obravnavali in sprejeli so tudi poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Sevnica za leto 2011, se seznanili s poročilom o dodelitvi finančne pomoči neprofitnim organizacijam, ki jih je na podlagi javnega poziva in podanih vlog izvedel kabinet župana v letu 2010, ter se seznanili s poročilom o izdanih listinah Občine Sevnica v letu 2010 in poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2010.