06.11.2012

Ob visokih vodah v občini Sevnica k sreči brez večjih posledic


Za potrebe nemotenega izvajanja zaščite in reševanja na območju sevniške občine je bil včeraj aktiviran štab civilne zaščite v operativni sestavi. Zaradi dobro delujoče protipoplavne zaščite, črpališč in komunalnega sistema v delu osrednjega poselitvenega jedra ter ustrezne pripravljenosti strokovnih služb visoke vode niso pustile večjih posledic.

Poleg rednega dežurstva in spremljanja vodostaja reke Save in drugih vodotokov je bila opravljena zaščita enega objekta v Dolenjem Boštanju ob reki Mirni s protipoplavnimi vrečami. Zaradi predhodnih izkušenj ob visokih vodah je bila budno spremljana situacija v boštanjski obrtni coni, kjer je prišlo do vdora vode v klet enega objekta. Tekom današnjega dne bodo pregledane ostale kleti v boštanjski obrtni coni. Zaradi velikih količin padavin se je sprožil plaz na lokalni cesti v Trnovcu.