12.11.2012

Voščilo župana ob občinskem prazniku


Sprehod po minulem letu nam ponuja veliko razlogov za zadovoljstvo. Naloge in cilji, ki smo si jih zadali, so ob dobrem sodelovanju občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih nosilcev družbenega življenja uspešno udejanjene in pomenijo dodaten razlog, da je praznovanje občinskega praznika še bolj zasluženo in veselo.

Nove pridobitve je moč videti na celotnem območju občine. Uspešno se bo kmalu zaključil projekt gradnje optičnega omrežja, številne so izboljšave na področju prometne in komunalne infrastrukture, varstva okolja, na področju predšolske vzgoje. Ob vsem naštetem je Občina Sevnica skozi leto uspešno izvajala vse obvezne naloge.

Za dobro sodelovanje in kakovostno delo se zahvaljujem članicam in članom Občinskega sveta Občine Sevnica, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave ter vsem vam, spoštovane občanke in občani, ki pomembno prispevate k ustvarjanju prihodnosti občine. Posebno zahvalo izrekam krajevnim skupnostim, organizacijam, zavodom, društvom in posameznikom, ki bogatite celotno družbeno življenje in z organizacijo prireditev bogatite tudi praznik občine.

Prireditve, združene v celomesečni koledar, krepijo našo povezanost v lokalni skupnosti. Vabim vas, da se ob teh dogodkih srečujemo v čim večjem številu in se skupaj zasluženo poveselimo ob dosežkih uspešnega leta.

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica