19.03.2013

Gasilska zveza z osrednjo vlogo v sistemu zaščite in reševanja


Gasilska zveza Sevnica, ki povezuje 15 gasilskih društev z območja sevniške občine, je v Krmelju 16. marca pripravila letno skupščino. Poleg pregleda dela zveze v preteklem letu, ki temelji na strokovnem usmerjanju društev in je osrednji element civilne zaščite, je bilo izvoljeno novo vodstvo zveze ter podeljena priznanja. Med drugimi gosti je zbrane pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk.

Iz poročila poveljnika Gasilske zveze Sevnica Gašperja Janežiča je razvidna osrednja vloga zveze pri načrtovanju in izvajanju ukrepov zaščite in reševanja na območju celotne občine. V letu 2012 je bilo opravljenih 167 različnih intervencij, na katerih je sodelovalo 841 prostovoljnih gasilcev in 232 članov poklicnega jedra PGD Sevnica. Največ intervencij je bilo ob požarih na stanovanjskih objektih, po številu pa sledijo prometne nesreče, požari v naravi, odpiranja vrat, črpanja in zapiranja vode, nesreče z nevarnimi snovmi in druge oblike. V sušnem obdobju so gasilci skrbeli tudi za dovoz pitne vode na območja, kjer je bilo to potrebno. V intervencijah – te so se v letu 2012 povečale za kar 100 odstotkov – je sodelovalo vseh 15 društev. Velika pozornost zveze je bila, kot vsa leta doslej, namenjena tudi organizaciji in izvedbi raznih tečajev, usposabljanj in tekmovanj.

Kot je še poudaril poveljnik, so bile intervencije s strani vseh društev izvedene hitro in strokovno. Izpostavil je zelo dobro sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju ukrepov zaščite in reševanja z vsemi službami občine Sevnica, vključno s občinskim štabom civilne zaščite. Vsem gasilkam in gasilcem se je zahvalil za dobro in korektno opravljeno delo, Občini Sevnica ter sponzorjem in donatorjem pa za finančna sredstva, ki omogočajo izvajanje zastavljenih programov in ciljev.

Po preteku 5-letnega mandatnega obdobja je bilo izvoljeno novo vodstvo zveze. Po 15 letih uspešnega vodenja je predsedovanje zaključil Zvone Košmerl. Za novega predsednika je bil soglasno potrjen Vinko Knez, namestnik predsednika je postal Borut Simončič, poveljnik pa ostaja Gašper Janežič.

Foto: Pajk Damjan, PGD Trnovec

 

PREDSEDNIKI in POVELJNIKI PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V GZ SEVNICA

 

PGD

Predsednik

Poveljnik

1.

PGD SEVNICA

Štefan Teraž

Robert Orešek

2.

PGD BREG

Peter Kosar

Karel Suhadovčan

3.

PGD LOKA

Tomaž Škrlec

Smiljan Hočevar

4.

PGD BOŠTANJ

Marija Mira Šraj

Matjaž Vrisk

5.

PGD PRIMOŽ

Robert Zgonc

Miha Gorenc

6.

PGD STUDENEC

Viljem Ivačič

Milan Štajner

 

7.

PGD TRŽIŠČE

Janez Pungerčar

Tomaž Suhodolčan

 

8.

PGD TELČE

Zdenka Slapšak

Boštjan Blatnik

 

9.

PGD ŠENTJANŽ

Boštjan Repovž

Jože Lazar

 

10.

PGD KRMELJ

Ciril Krištof

Ervin Žitnik

 

11.

PGD VELIKI CIRNIK

Jože Zaplatar

Janko Kos

 

12.

PGD BLANCA

Aljoša Radej

Bojan Kus

 

13.

PGD POKLEK

Gregor Mirt

Jožef Kovač

 

14.

PGD TRNOVEC

Vanja Žulič

Damjan Pajk

 

15.

PGD ZABUKOVJE

Martin Kink ml.

Vid Špec

 

 

GZ SEVNICA

Vinko Knez

Gašper Janežič