10.04.2013

Čistilne akcije 2013


Navodila za izvedbo akcije

Poudarek: Letos se pobirajo samo mešani odpadki, ne kosovni odpad.

Čistilne akcije na celotnem območju občine Sevnica potekajo od 1. do 13. aprila 2013, izvajajo pa jih bodo številna društva, krajevne skupnosti, javni zavodi, druge organizacije in posamezniki. Osrednji koordinator čistilnih akcij je Turistična zveza občine Sevnica (TZOS) v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica in  Komunalo Sevnica, ki bo v času poteka akcij po predhodnem dogovoru z lokalnimi koordinatorji poskrbela za brezplačen odvoz mešanih odpadkov.

Čistilne akcije bodo tudi letos potekale po že ustaljenem redu, in sicer:

Področni koordinatorji in izvajalci akcij so predstavniki turističnih društev, ki se v svojem kraju z ostalimi društvi dogovorijo o datumu čistilne akcije. Kjer v kraju ni turističnega društva, koordinacijo in izvedbo čistilne akcije prevzame predstavnik krajevne skupnosti.

Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov čistilnih akcij (količino pobranih odpadkov, število udeležencev, popis črnih odlagališč).

Koordinatorji določenega področja sporočijo na Komunalo Sevnica lokacijo zbranih mešanih odpadkov.

Kontakti koordinatorjev v občini Sevnica:

  • Turistična zveza občine Sevnica (Cvetka Jazbec – 031 825 053 / Alenka Kozorog – 051 680 288),
  • Občina Sevnica (Bojan Kostevc – 051 348 039)

Kontakt za sporočanje lokacije  pobranih odpadkov Komunali Sevnica:

  • Mojca Jazbinšek (07 81 64 714 in 031 653 298)

Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj udeležimo v čim večjem številu in skupaj pripomoremo k celostno urejeni podobi našega bivanjskega prostora.

Turistična Zveza Občine Sevnica
Cvetka Jazbec

O B R A Z E C   Z A   P O P I S

Povezava za prijavo čistilne akcije: http://ebm.si/p/cistilne/vnosakcije.php