16.03.2011

Usposabljanje oživljanja z rabo avtomatskega defibrilatorja


SEVNICA – Uslužbenci Občinske uprave Občine Sevnica smo včeraj obnovili in dopolnili izjemno pomembno znanje o nudenju prve pomoči, se seznanili s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo avtomatskega defibrilatorja. Tako teoretični kot tudi praktični vidik naštetih znanj sta nam predstavili direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič in medicinska sestra v Zdravstvenem domu Sevnica Nuša Kozmus.

Znanje, kako uporabiti defibrilator, se je v sevniški občini ob reševanju življenj že večkrat izkazalo kot neprecenljivo. Zato je poučevanje o uporabi, pa tudi osveščanje o lokacijah nameščenih defibrilatorjev, zelo pomembno.

V občini Sevnica je na voljo sedem defibrilatorjev (v to število niso vključeni defibrilatorji v ZD Sevnica), in sicer na lokacijah: Inkos Krmelj, Zdravstveni dom Krmelj, bencinska črpalka v Tržišču, Gasilski dom Sevnica, Bazen Sevnica, Občina Sevnica, defibrilator pa ima tudi Koronarni klub Sevnica.