02.04.2013

Župan na srečanju s člani U3


Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje (U3) Sevnica je tudi v letošnjem, že desetem zaporednem študijskem letu, k sodelovanju na rednih predavanjih povabilo župana Srečka Ocvirka. V današnjem dopoldnevu je zbranim članom, ki jih je skupaj že več kot 200, celostno predstavil izvedeno, aktualno in načrtovano delo občine.

V predstavitvi se je uvodoma osredotočil na področje okoljskega varstva, od urejanja vodooskrbe in kanalizacijskih sistemov do ravnanja z odpadki. Pri tem so najaktualnejši projekti rehabilitacije in izgradnje vodovodnih sistemov na območju levega brega reke Save, gradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na Orehovem, dopolnjevanje obstoječe infrastrukture za ločevanje odpadkov na izvoru, odprt pa je tudi javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov. Predstavil je aktualne in načrtovane ureditve na področju cestne infrastrukture ter projekt gradnje optičnega omrežja, pri čemer trenutno potekajo umeščanja hišnih priključkov. Po sprejetju občinskega prostorskega načrta občina pristopa k več prostorskim ureditvam.

Večji del predstavitve je župan posvetil tudi družbenim dejavnostim, kjer so med drugim aktualne predvsem priprave na energetske sanacije javnih objektov in na gradnjo osnovne šole v Tržišču. Predstavil je skrb občine za področje predšolskega in šolskega varstva, skrb za starejše, pa tudi skrb za širše društveno življenje v občini. Izpostavil je poudarke proračuna Občine Sevnica za leto 2013 in v nadaljevanju odgovoril na zastavljena vprašanja.

Vsakoletna predstavitev dela občine in razgovor z županom sodi v sklop celoletnih predavanj U3, ki potekajo od oktobra do maja. Poleg tega v društvu pripravljajo študijske krožke najrazličnejših vsebin, od poučevanja tujih jezikov in računalništva do ustvarjalnih in rekreativnih vsebin. Redno organizirajo tudi strokovne ekskurzije in druge dogodke izobraževalnega in družabnega značaja. 11. maja bodo v Športnem domu Sevnica organizirali prireditev ob praznovanju prvega desetletja delovanja.

Zbrane je uvodoma predstavila predsednica društva U3 Sevnica Marija Jazbec.