23.04.2013

Lipa ob svetovnem dnevu Zemlje


Ob svetovnem dnevu Zemlje in simboličnem zaključku čistilnih akcij po sevniški občini je vsako leto na drugi lokaciji zasajena občinska lipa. Po Leskovcu, Šentjurskem hribu, Zabukovju, Slančjem Vrhu, Lovrencu, Krmelju, Škovcu in Studencu je bila letos lipa zasajena v Sevnici, v prijetnem parku osnovne šole.

Osrednjo nit včerajšnjega dogodka so s skrbno pripravljenim programom stkali učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, pri organizaciji pa so sodelovali Turistična zveza Občine Sevnica, Občina Sevnica, Krajevna skupnost Sevnica, KŠTM Sevnica in Zavod za gozdove Slovenije. Za pogostitev so poskrbele članice Aktiva žena Sevnica. Zbrane so pozdravili ravnateljica Mirjana Jelančič, predsednik sveta Krajevne skupnosti Sevnica Dejan Kralj, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednica Turistične zveze Občine Sevnica Cvetka Jazbec in Miloš Brinovec iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Cvetka Jazbec, predsednica turistične zveze kot koordinatorice čistilnih akcij, je v svojem nagovoru pohvalila uspešnost le-teh po sevniški občini, saj je bilo s strani okrog 2000 sodelujočih iz vseh krajevnih skupnosti zbranih okrog 1800 110-litrskih vreč in 1900 40-litrskih vreč mešanih odpadkov, v teku pa so še čiščenja odpadkov ob vseh planinskih in pohodnih poteh. Ob tem je poudarila, da je odpadkov iz leta v leto manj. Miloš Brinovec iz Zavoda za gozdove pa je novo zasajeno lipo označil kot trajen opomin, da je kakovost življenja odvisna do sožitja z naravo, v kateri živimo in katere del smo tudi sami. Pri zasaditvi lipe so sodelovali tudi učenci devetih razredov, ki se v letošnjem letu poslavljajo od osnovnošolskih klopi.