24.03.2011

Seminar »Upravljanje in najem gospodarske javne infrastrukture po spremembi SRS«


SEVNICA – V sejni sobi Športnega doma Sevnica je v torek potekal seminar z naslovom Upravljanje in najem gospodarske javne infrastrukture po spremembi SRS – slovenskih računovodskih standardov. Seminar je bil organiziran na pobudo Oddelka za finance Občine Sevnica, ki je z zadostnim številom prijavljenih slušateljev tudi racionaliziral stroške kotizacije.

Med udeleženci dogodka so bili predstavniki Občin Sevnica, Krško, Brežice, Mokronog-Trebelno in Šentrupert ter predstavniki Javnega podjetja Komunala Sevnica, Komunalno-stavbnega podjetja Kostak iz Krškega in Komunalno-stanovanjskega podjetja Brežice.

Aktualnost navedene tematike izvira predvsem iz sprememb slovenskih računovodskih standardov v začetku leta 2010, s katerimi so bila vzpostavljena nova razmerja med komunalnimi podjetji in občinami. Predavatelj mag. Boris Jagodič iz družbe za računovodsko svetovanje LM Veritas je zbranim tako spregovoril o pravnih in davčnih vidikih preglednosti finančnih odnosov med občinami in izvajalci gospodarskih javnih služb, novo vzpostavljenih najemninah in subvencijah pri občinskih gospodarskih javnih službah ter spremembah na področju davka na dodano vrednost.