03.06.2013

Posvet o razvoju kmetijstva; otvoritev vrta pri vrtcu Kekec


Občina Sevnica je v petek, 31. maja, pripravila srečanje in delovni posvet z dr. Martino Bavec, generalno direktorico Direktorata za kmetijstvo.

Prvi del srečanja je bil namenjen obisku podjetja Sadjarstvo Blanca d.o.o. ter predstavitvi podjetja in načrtovanega projekta namakanja s strani direktorja Jožeta Ratajca in župana Srečka Ocvirka. Sledil je delovni posvet na Gradu Sevnica, ki so se ga udeležili predstavniki vseh institucij, ki na območju občine in širše delujejo na področju kmetijstva. Župan je uvodoma predstavil stanje in pogled na razvoj kmetijstva v občini Sevnica ter izpostavil problematiko s tega področja z namenom seznanitve in težnje k iskanju skupnih rešitev. Generalna direktorica je med drugim predstavila nadaljnje usmeritve kmetijske politike ter usmeritve finančnih perspektiv in koriščenja razvojnih sredstev v okviru programa razvoja podeželja.

Razpravljavci, med njimi direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič, predsednik Odbora za kmetijstvo Božidar Beci ter predstavniki Občine Sevnica in Lokalne akcijske skupine Posavje so v nadaljevanju predstavljali sledeče teme: pomen lokalno pridelane hrane in problematika prehranskih verig v javnih ustanovah, prihodnost programa LEADER, problematika zaščitenih kmetij, varovanje kmetijskih zemljišč in nova obdavčitev kmetov po katastrskem dohodku.

Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo se je v nadaljevanju popoldneva udeležila zasaditve vrta pri enoti Kekec Vrtca Ciciban Sevnica, ki je bil urejen na pobudo sveta staršev ter s podporo župana Srečka Ocvirka ter poslanca in nekdanjega ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča. Ob tem so v vrtcu pripravili prijeten spremljevalni program.

Župan Srečko Ocvirk o vsebini delovnega srečanja