28.03.2011

Novo zasajeni drevored bo krasil območje ob Savi


Na lokaciji nekdanjega parka pri Srednji šoli Sevnica, ki je bil odstranjen konec leta 2007, so v sončnem petkovem popoldnevu zasadili 24 lip. Drevored v dolžino meri 300 metrov, zasaditev pa sodi v okvir projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica.

Med novo zasajenim drevoredom in železniško progo na območju okrog 9600 m2 Občina Sevnica načrtuje tudi ureditev mestnega parka. V sklopu ureditve parka so predvidene naslednje umestitve: sprehajalne poti, otroško igrišče z igrali za otroke do šestega leta starosti, ploščad za razne družabne dogodke, balinišče, načrtuje pa se tudi opremljenost parka z urbano parkovno opremo in javno razsvetljavo. Med predvidenimi elementi parka so še lesene skulpture, izdelki dijakov Srednje šole Sevnica, ustvarjeni iz dreves nekdanjega parka, ki jih je bilo nujno potrebno odstraniti. Stara drevesa bodo tako tudi v pomlajeni različici parka našla svoje mesto.

Pripravljeno idejno zasnovo si bo zainteresirana javnost lahko ogledala na javni razgrnitvi ter podala pripombe in predloge.

Direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk.