06.04.2011

Predhodne arheološke raziskave na območju občine Sevnica za 3. razvojno os


Ministrstvo za okolje in prostor obvešča javnost, da bodo v sklopu priprave državnega prostorskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Maribor–Ljubljana in avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu v obdobju med 1. aprilom in 30. junijem 2011 na območju sevniške občine s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izvedene predhodne arheološke raziskave.

Več informacij je na voljo v spodnjem dopisu, ki mu je priloženo tudi kartografsko gradivo – situacija variant trase tretje razvojne osi.

Državni prostorski načrt za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Maribor-Ljubljana in avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu
Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav v okviru priprave predmetnega državnega prostorskega načrta

Variante poteka 3. razvojne osi (9Mb).