15.04.2011

Posvet o izkoriščanju energetskega potenciala reke Save


Svet regije Posavje in Svet zasavske regije sta v radeškem domu kulture včeraj pripravila posvet na temo izkoriščanja energetskega potenciala reke Save z namenom pospešitve izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi in pospešitve aktivnosti za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Poleg predstavnikov organizatorjev so se dogodka udeležili še drugi župani zasavskih in posavskih občin, poslanci, predstavniki ministrstev in podjetij s področja energetike ter drugi gostje.

Kot je povedal predsednik Sveta regije Posavje in sevniški župan Srečko Ocvirk, je interes posavske regije čimprejšnje dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ob tem pa ureditev prostorske rezervacije, poplavne varnosti ter državne in lokalne infrastrukture. Svet regije Posavje je soglasno sprejel sklep, s katerim od vlade RS zahteva zagotovitev pogojev za dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi do konca leta 2016 tako, da bo sprejela uredbi o državnih lokacijskih načrtih, in sicer za HE Brežice do 30. septembra 2011, za HE Mokrice pa do konca letošnjega leta.

V drugem delu posveta je sledila obravnava projekta izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi. Interes lokalne skupnosti za investicijo verige predvidoma 9 oziroma 10 energetskih objektov, ocenjeno na 1,3 milijarde evrov, je predstavil predsednik Sveta zasavske regije in trboveljski župan Vili Treven. Interesi Zasavcev so med drugim ohranitev energetske lokacije, zanesljivost oskrbe, nova delovna mesta, nadaljevanje tradicije na področju energetike, izkoristek dolgoletnih izkušenj lokalnih strokovnjakov na področju energetike, z zagonom novega investicijskega cikla pa tudi razvoj lokalne komunalne in cestne infrastrukture. Svoje zahteve je Svet Zasavske regije soglasno sprejel v šestih sklepih.

Svet regije Posavje in Svet Zasavske regije pa sta sprejela tudi skupni sklep: Zaradi obvez Republike Slovenije po povečani proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije, Svet regije Posavje in Svet Zasavske regije predlagata Vladi Republike Slovenije, da preko MOP pospeši dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi ter pospeši aktivnosti za pričetek izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi.  V ta namen naj MOP in HSE takoj podpišeta koncesijsko pogodbo za srednjo Savo. HSE kot 1. energetski steber in GEN energija kot 2. energetski steber slovenske energetike ustanovita podjetje za izgradnjo HE na srednji Savi s sedežem v Trbovljah.