21.04.2011

Encijan nas pričakuje – spoštujmo in varujmo ga!


Planinsko društvo Lisca Sevnica je v sodelovanju z Občino Sevnica in Kozjanskim parkom s postavitvijo nove lesene ograje poskrbelo za zaščito rastišča encijana oziroma clusijevega svišča na Lovrencu. Zaščita, ki omejuje prosto sprehajanje po rastišču encijana, je bila vzpostavljena že v preteklosti, vendar pa je bilo zaradi dotrajanosti in deloma popolne uničenosti obstoječe lesene zaščitne ograje to potrebno zamenjati. Naravno krasoto Lovrenca, ki je z odlokom Občine Sevnica razglašena za botanični naravni spomenik, bodo v času cvetenja proti uničenju varovali tudi z dežuranjem.

Prostovoljno delovno akcijo, namenjeno obnovi ograje, je Planinsko društvo Lisca Sevnica organiziralo v aprilu. Zbralo se je 22 članov društva, pomagali pa so jim še trije delavci Kozjanskega parka. Da encijan na Lovrencu že pridno cveti, pričata fotografiji Vinka Šeška.

Iz Planinskega društva Lisca Sevnica pa sporočajo: »Dobrodošli na Lovrencu! Encijan nas pričakuje! Spoštujmo in varujmo ga!«