22.04.2011

5. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


V sredo je na Gradu Sevnica potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. V prvem delu seje so se svetniki seznanili z letnim poročilom Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2010 in letnim poročilom zavoda KŠTM Sevnica za leto 2010. Sprejeli so revidirano letno poročilo 2010 javnega podjetja Komunala Sevnica.

V nadaljevanju so obravnavali javno zdravje v občini Sevnica, pri tej točki pa je kot poročevalec nastopil direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto Dušan Harlander. Naslednja točka dnevnega reda je bila obravnava Študije varnih šolskih poti in prevozov šolskih otrok v občini Sevnica. Svetniki so v nadaljevanju sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010, se seznanili s poročilom o izvajanju dejavnosti Pomoč družini na domu za leto 2011, ki poteka v okviru Centra za socialno delo Sevnica in jo iz proračuna sofinancira Občina Sevnica, sledila pa je prva obravnava predloga Statuta Občine Sevnica.

Med drugimi točkami dnevnega reda so svetniki sprejeli predlog letnega programa športa v občini Sevnica za leto 2011 ter dali soglasje k oceni delovne uspešnosti direktorjev s področja predšolske vzgoje, šolstva, knjižničarstva in zdravstva za leto 2010.