29.04.2011

Promocijski turistični tabli ob avtocesti


Ob izvozu z avtoceste pri Krškem in ob izvozu Trebnje-vzhod voznike pričakata veliki promocijski turistični tabli Sevnice, za postavitev katerih so poskrbeli na zavodu KŠTM Sevnica. Voznikom, ki Gradu Sevnica in drugih sevniških znamenitosti še ne poznajo, table tako prijazno nakazujejo pot in vabijo k obisku.

Foto: Rok Petančič