08.01.2011

Prva seja sveta KS


V konferenčni dvorani sevniškega gradu je potekala prva seja Sveta krajevnih
skupnosti v mandatu 2010-2014. Svet krajevnih skupnosti je posvetovalni organ
župana, sestavljajo pa ga predsedniki posameznih krajevnih skupnosti. Po uvodnem
nagovoru župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka, predstavitvi pristojnosti in načina
dela sveta je bil za predsednika sveta izvoljen Janez Kukec, predsednik Krajevne
skupnosti Tržišče. Svet krajevnih skupnosti se je na seji seznanil s postopkom
sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, ureditvijo
komunalnega prispevka in investicijah na področju vodooskrbe v Občini Sevnica ter
sklepom župana o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju od januarja do
marca 2011. Svet je obravnaval tudi predlog novih statutov krajevnih skupnosti, ki jih
bodo krajevne skupnosti morale sprejeti zaradi sprememb zakonodaje in priprave
novega občinskega statuta. Ob koncu je Franc Kos predstavil projekt »Starejši za
starejše«, pri katerem v Občini Sevnica trenutno sodelujejo tri društva upokojencev