17.05.2011

17. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa


V soboto se je pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica odvijalo 17. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Posavju, ki so ga organizirali: Območno združenje Rdečega križa Sevnica (OZRK), Občina Sevnica in Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Brežice. Hkrati z regijskim preverjanjem so imeli učenci in učitelji OŠ Sava Kladnika Sevnica tehnični dan – dan druženja treh generacij, v okviru katerega so se seznanili z vsebinami s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter si ogledali delovne in prikazne točke.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo devet ekip prve pomoči, od tega osem iz Posavja ter ekipa OZRK Slovenj Gradec, ki je sodelovala izven konkurence. Preverjanje je potekalo na treh delovnih točkah, kjer so člani ekip nudili prvo pomoč poškodovanim ob različnih situacijah, in sicer ob naravni nesreči, ob nesreči v Domu upokojencev in po pretepu med navijači na športnem igrišču.

Vseh devet ekip prve pomoči je z delom začelo istočasno na delovni oziroma prikazni točki, saj je v času izvedbe preverjanja usposobljenosti potekala tudi predstavitev dejavnosti služb, ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namen predstavitev je približati delo in poslanstvo prve pomoči občanom in širši javnosti ter predstaviti sodobna zaščitno-reševalna sredstva in dejavnosti različnih reševalnih služb.

Na prikaznih točkah so se predstavili: Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica, Radioklub Amater Sevnica, Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, Zdravstveni dom Sevnica, Območno združenje Rdečega križa Sevnica, Policijska postaja Sevnica, Uprava za obrambo Novo mesto ter Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Brežice.

Ekipa prve pomoči OZ RK Slovenj Gradec je tekmovala izven konkurence, ekipe iz Posavja pa so po opravljenem preverjanju usposobljenosti dosegle naslednje rezultate:

  1. mesto OZ RK Sevnica
  2. mesto Nuklearna elektrarna Krško
  3. mesto Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica
  4. mesto GZ Krško
  5. mesto GZ Sevnica – 1
  6. mesto CZ Brežice
  7. mesto GZ Sevnica – 2
  8. mesto OZ RK Krško

Ekipe prve pomoči so za dosežene rezultate ob zaključku preverjanja prejele pokale in priznanja.

Na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, ki bo 8. oktobra letos v Brežicah, bo tako regijo Posavje zastopala ekipa prve pomoči OZ RK Sevnica.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja in nasvidenje jeseni v Brežicah.