17.05.2011

Srečanje gospodarstvenikov na Gradu Sevnica


Na Gradu Sevnica je včeraj potekalo srečanje gospodarstvenikov sevniške občine, ki ga vsako leto gosti župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in Oddelek za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. Osrednji gost dogodka je bil direktor Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) Igor Plestenjak. Poleg župana sta v poteku srečanja predvsem s predstavitvijo aktualne statistike sodelovala tudi direktorica sevniške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Irena Pirc in direktor GZS Območne zbornice Posavje Darko Gorišek.

Župan Srečko Ocvirk se je uvodoma dotaknil že v preteklih tednih precej izpostavljene problematike slabšega stanja javnega zdravja občanov sevniške občine, ki izhaja iz nekoliko slabših kazalcev v primerjavi z državnim povprečjem. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na zdravje prebivalcev, so prav socialno-ekonomski. Za izboljšanje stanja in presek trenda  je zato nujna povezava ne le predstavnikov lokalne skupnosti in zdravstva, temveč tudi gospodarstva. V nadaljevanju je župan podrobneje predstavil razvoj poslovnih con v sevniški občini, kar je ena od možnosti in pristojnosti vključevanja občine v razvoj gospodarstva.

Neposredne spodbude iz proračuna so razpisi za pospeševanje gospodarstva. Trenutno je aktualen Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2011, ki ga je na včerajšnjem srečanju gospodarstvenikov predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Vlasta Kuzmički. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Sevnica: usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih, odpiranje novih delovnih mest, podjetniško svetovanje, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter promocija izdelkov in storitev. Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 185.000 evrov in so zagotovljena na posameznih proračunskih postavkah.

Direktorica sevniške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Irena Pirc je predstavila trg dela v Posavju v letošnjem letu in programe aktivne politike zaposlovanja za brezposelne osebe, direktor GZS Območne zbornice Posavje gospod Darko Gorišek pa je v svoj del predstavitve zajel informacije o poslovanju slovenskih gospodarskih družb za leto 2010, s poudarkom na poslovanju Spodnjeposavske regije in gospodarskih družb v sevniški občini.

Osrednji gost Igor Plestenjak, direktor podjetja JAPTI, ki je ključna razvojno implementacijska agencija za izvajanje razvojne politike na področju razvoja podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji ter za izvajanje programov s področja spodbujanja tujih neposrednih investicij in internacionalizacije, je domačim gospodarstvenikom predstavil konkretne programe in storitve agencije. Mednje sodijo finančne spodbude, in sicer vavčerski sistem v podporo rasti in razvoju podjetij ter razpisi evropske strukturne politike, koordinacija in sofinanciranje slovenskega podpornega okolja za podjetništvo, izobraževanje za podjetništvo ter promocija podjetništva in podjetniške kulture. V zaključku srečanja Plestenjak je odgovoril tudi na zastavljena vprašanja.

http://www.japti.si/

http://www.japti.si/javna-razpisi-in-narocila