17.05.2011

Daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog - Sevnica


 

 

 

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog - Sevnica


Ministrstvo za okolje in prostor je koordinator državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica. Za državni prostorski načrt je pripravljena pobuda, ki si jo lahko v celoti ogledate na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (Delovna področja/Državni prostorski načrti/Javne razgrnitve in seznanitve), povzetek za javnost pa tudi na spletnih straneh občin Mokronog – Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica.

V roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh (najkasneje do 17. junija 2011) lahko nanjo podate predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude, ki jih posredujete preko elektronske pošte na naslov gp.mop@gov.si ali na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana, pri čemer navedete ključne besede »Daljnovod Trebnje – Mokronog – Sevnica«.

 

dr. Mitja PAVLIHA
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA PROSTOR


Javno naznanilo daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog - Sevnica

Povzetek za javnost daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog - Sevnica