27.05.2011

Pridobljeno uporabno dovoljenje za izgrajeno drugo fazo vrtca Ciciban Sevnica


Občina Sevnica je danes pridobila uporabno dovoljenje za izgrajeno drugo fazo objekta Vrtec Ciciban Sevnica. Skupna vrednost prve in druge faze sodobno opremljenega vrtca je 3,4 milijona evrov.

Novi vrtec stoji na lokaciji, kjer je prej stal dotrajan montažni vrtec. Ta ni izpolnjeval normativov in minimalnih tehničnih prostorskih pogojev ter ni imel ustrezne opreme za izvajanje predšolske vzgoje. Imel je devet igralnic in nič spremljajočih prostorov, ki bi jih lahko uporabljali za igro.

V prvi fazi, ki je dobila uporabno dovoljenje lani poleti, je bilo izgrajenih sedem igralnic, upravni prostori in športna igralnica. Po dokončanju druge faze je vrtec dobil še sedem igralnic in več večnamenskih prostorov. Vseh 14 igralnic ima tudi neposreden izhod na prostorno teraso.

V novo izgrajenem vrtcu prve faze od pričetka letošnjega šolskega leta deluje sedem oddelkov, in sicer trije oddelki drugega in štirje oddelki prvega starostnega obdobja. V ponedeljek bodo v novo izgrajeni del vrtca preselili še štiri oddelke. Otroci, ki v vrtec niso bili sprejeti zaradi pomanjkanja prostora, bodo v sredini junija oziroma v septembru sprejeti glede na interes in oblikovanje še preostalih oddelkov.

Vrtec Ciciban Sevnica je prostoren in sodobno opremljen vrtec. Svetli in barvno usklajeni prostori, moderna oprema in urejena okolica z različnimi igrali, ki jo bodo v jeseni dopolnila še novo zasajena drevesa in grmovnice, našim najmlajšim nudijo prijazno in varno bivanje.


Pogled na celoten objekt

Ena od igralnic druge faze