31.05.2011

Za operacijo »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju« 1.492.174 evrov evropskih sredstev


Občina Sevnica je s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko prejela pozitiven sklep za sofinanciranje operacije »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju«.

Navedeni projekt  bo delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v višini 1.492.174 evrov oziroma 85 % upravičenih stroškov. Projekt »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju« zajema rekonstrukcijo 3.070 metrov mešanih kanalizacijskih vodov in izgradnjo 3.426 metrov fekalnih kanalizacijskih vodov ter 1.779 metrov meteornih kanalizacijskih vodov. Za prečrpavanje odpadnih vod je predvidena izgradnja dveh črpališč. Začetek projekta je načrtovan v letu 2012.