08.06.2011

Podpis ekolistine na Osnovni šoli Tržišče


Na Osnovni šoli Tržišče so včeraj pripravili prireditev, ki je minila predvsem v znamenju svečanega podpisa ekolistine, izjave o ekološkem poslanstvu šole.

Tržiška osnovna šola se je v program ekošola kot način življenja vključila pred dvema letoma in sledila sedmim korakom programa. Kot je povedala ravnateljica Zvonka Mrgole, so v dveh letih dokazali, da znajo varovati okolje lepo in urejeno, s podpisom ekolistine pa so se zavezali, da bodo še bolj ekološko ravnali tudi v prihodnje.

Šoli in učencem sta ob tej priložnosti čestitala župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Krajevne skupnosti Tržišče Janez Kukec, prireditve pa se je udeležil in zbrane nagovoril tudi nacionalni koordinator ekošole mag. Gregor Cerar. Z bogatim kulturnim programom so se predstavili učenci več razredov Osnovne šole Tržišče, ki so v zaključku premierno zapeli tudi ekohimno šole.

V ekolistini se podpisani v imenu učencev, staršev, delavcev šole in lokalne skupnosti zavezujejo, da bodo upoštevali smernice projekta Ekošola kot način življenja. Skrbeli bodo za urejenost razredov, šole in okolice, gradili dobre medsebojne odnose na šoli in v širši skupnosti, zbirali odpadke, jih ločevali in koristno uporabljali, varčevali z vodo in energijo, spoštljivo ravnali s hrano ter z vso odgovornostjo urejali okolje in varovali vodne vire.

Podpisniki ekolistine so: nacionalni koordinator ekošole mag. Gregor Cerar, ravnateljica OŠ Tržišče Zvonka Mrgole, koordinatorica ekošole Magda Flajs, predstavnica staršev Milena Knez, predstavnica učencev Pia Tramte, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Krajevne skupnosti Tržišče Janez Kukec.