08.06.2011

Župan sprejel najuspešnejše učenke in učence


Župan Srečko Ocvirk je na Gradu Sevnica danes sprejel najuspešnejše učenke in učence osnovnih šol sevniške občine – OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Ana Gale Sevnica in OŠ Sava Kladnika Sevnica – ter Glasbene šole Sevnica.

Na prireditvi s kulturnim programom, ki so ga z glasbenimi in igralskimi točkami oblikovali učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, je pohvalo in knjižno nagrado prejelo 34 učencev, od tega so bili trije predlagani tako s strani osnovne kot tudi glasbene šole.

Na sprejem so bili povabljeni učenci in učenke osnovnih šol, ki so v zadnjem triletju prispevali k ugledu šole ter izstopali po uspehih in rezultatih iz znanja, športnih in šahovskih dosežkih, na kulturnem področju, v projektih šole in na natečajih ali dosegli uspeh na državnem ali mednarodnem tekmovanju.

Iz Glasbene šole Sevnica pa sta bila kriterija izbora doseženi uspehi učencev na glasbenih tekmovanjih oziroma njihovo nadaljevanje šolanja na srednji šoli glasbene smeri.

Foto: Ljubo Motore