14.11.2016

Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj, obiskom predsednika države in bogatim kulturnim programom


Na predvečer občinskega praznika je v Športnem domu Sevnica v petek potekala osrednja slovesnost. Dogodka se je kot častni gost in slavnostni govornik udeležil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik republike je v slavnostnem nagovoru vsem občankam in občanom čestital ob občinskem prazniku in poudaril pomen lokalne skupnosti za razvoj naše države.

"Letos je Slovenija praznovala 25 let in v tem času smo naredili veliko dobrega. Ena od dobrih stvari je razvoj lokalne samouprave, kar kažejo tudi rezultati v Občini Sevnica," je dejal predsednik Borut Pahor in se zahvalil županom in županjam, ki so v času velike ekonomske, socialne in gospodarske krize s svojim delom omogočili, da državljanke in državljani niso čutili tako velikega bremena kot bi sicer.

Ob tej priložnosti je županu Srečku Ocvirku poklonil slovensko zastavo, posebno protokolarno darilo predsednika republike ob praznovanju 25. obletnice samostojnosti države v znak hvaležnosti za zavzetost, ambicioznost in vizijo, ki jo lokalna skupnost vlaga v razvoj za napredek kraja in domovine kot celote.

Ena osrednjih točk večera je bila podelitev priznanj Občine Sevnica (obrazložitve na tej povezavi), ki jih je dobitnikom izročil župan. Ob 60. obletnici uresničevanja skrbi za okolje, odgovornega izvajanja gospodarskih javnih služb in za uspešno udejanjanje razvojnih izzivov je Grb Občine Sevnica prejelo Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Najvišje letošnje občinsko priznanje je v imenu podjetja in zaposlenih prevzel direktor Mitja Udovč in navzoče v občinstvu nagovoril v imenu vseh nagrajenk in nagrajencev.

Ob 10. obletnici inovativnega podjetniškega delovanja in za krepitev gospodarskega ugleda občine v mednarodnem merilu je bila Zlata plaketa Občine Sevnica podeljena družinskemu podjetju 3P Koncept z Blance, ob 40. obletnici razvoja sevniškega karateja in za številne vrhunske športne dosežke pa Klubu borilnih veščin Sevnica. Zlato plaketo je v imenu podjetja 3P koncept prevzela Tanja Peklar, v imenu Kluba borilnih veščin Sevnica pa Jurij Orač.

Prejemniki letoošnje Srebrne plakete Občine Sevnica so Vladimira Tomšič iz Sevnice za prispevek h krepitvi javnega zdravja in inovativne pristope na področju zdravstvene preventive, Darko Janc s Studenca za vsestransko družbeno povezovanje in prispevek k razvoju domačih krajev in Vida Križnik iz Dolenjega Boštanja za vseživljenjski prispevek v družbeni in kulturni dejavnosti. Podeljeni sta bili tudi dve Listini Občine Sevnica, in sicer Ludviku Žuraju iz Sevnice za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture in Mirku Zupanu iz Krmelja za vseživljenjsko družbeno angažiranost v krmeljski krajevni skupnosti.

Pomembnejše projekte zadnjega leta je predstavila filmska reportaža Bojana Kostevca, kulturni program pa so sooblkovali: vokalna solistka Kaja Pavlič iz Sevnice, učenke in učenci Glasbenih šol Sevnica in Krško, za še posebej slovesno noto prireditve pa so ob sprejemu poskrbele mažorete Društva Trg Sevnica. Prireditev sta povezovala Ciril Dolinšek in Tanja Žibert.

Foto: Janja Železnik, Foto Asja