16.06.2011

Nadaljevanje postopkov za sanacijo plazu Poklek–Podvrh


 

Občina Sevnica je s strani Gradbenega inštituta ZRMK iz Ljubljane pridobila pozitivno recenzijsko mnenje za projekt sanacije plazu Poklek-Podvrh, omenjeni inštitut, ki je recenzijo opravil po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, pa je Občino v nadaljevanju pozval, naj pridobi ponudbene vrednosti za izvedbo sanacijskih del.

Razpisna dokumentacija za sanacijo plazu je dostopna na spletni strani Občine Sevnica pod rubriko Javna naročila. Sanacija za stabilizacijo poškodovanega cestišča predvideva izdelavo pilotne stene v dolžini okrog 60 metrov pod lokalno cesto, z uvrtanimi piloti v globini od 9 do 12 metrov. Predvidena je tudi sanacija samega cestišča s preplastitvijo. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 27. junija 2011.

Foto: Arhiv Občine Sevnica