Aktualno

28.02.2017

Pred vrati nova turistična sezona


Ime Sevnice se vsakodnevno pojavlja v domačih in svetovnih medijih, kar je kraju in občini gotovo v velik ponos in spodbudo. Usklajeno in povezano lahko kraj ponudi še boljše in bolj atraktivne produkte, ki bodo ponosno predstavljali ime sevniške občine. Za krepitev sodelovanja je bilo v decembru že izvedeno srečanje ponudnikov gostinskih in turističnih storitev z obravnavo tematik stanja na področju turizma, oblikovanja smernic nadaljnjega razvoja, predstavljene so bile možnosti spletnih rezervacij produktov, udeleženci pa so se srečali z uspešnimi zgodbami na področju turizma.

Ker se je to izkazalo kot dobra praksa, sta KŠTM Sevnica in Občina Sevnica v začetku tega tedna zopet povabili na srečanje ponudnikov najrazličnejših sevniških produktov, ki je potekalo na Gradu Sevnica. Izvedeni sta bili dve zanimivi predavanji v pomoč pri skupnem nadaljnjem kreiranju pozitivne podobe Sevnice. O načinih, kako do čim bolj samozavestne promocije Sevnice kot evropskega turističnega bisera je, navzočim spregovorila dr. Jasna Potočnik Topler, docentka Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek kot organizatorka dogodka je besedo nato predala Matiji Zajšku iz podjetja Spletni marketing, NUBID, ki je predstavil strateške spletne pristope za turistične ponudnike.

Poudarjena je bila želja lokalne skupnosti za krepitev vezi med gostinskimi in turističnimi ponudniki, gospodarskimi družbami, organizacijami in posamezniki za še bolj okrepljeno celovito predstavitev vsega, kar lahko skupaj kot kraj in občina ponudimo obiskovalcem, pa tudi potreba za krepitev poslovne uspešnosti turistične panoge. Vsi udeleženci so srečanje zaključili z razpravo in strinjanjem, da se v takšni obliki gotovo še sestanejo. Med temami za nadaljnja srečanja so predlagali predstavitve domačih ponudnikov, njihovih aktivnosti in produktov, delavnice za uporabo in urejanje spletnih portalov, pa tudi željo po ureditvi poenotenega označevanja raznih znamenitosti.

KŠTM Sevnica je razvoju turizma posvetil tudi svetovni dan turističnih vodnikov, 21. februar, ko je v Sevnici potekal program brezplačnega vodenja po mestu z lokalnim turističnim vodnikom. V Turistični agenciji Doživljaj so udeležencem najprej predstavili turistične zanimivosti občine in Posavja, sledilo pa je še vodenje na terenu po turistično zanimivih točkah. Kot so ob zaključku vodenja povedali udeleženci, je bil namen dneva zelo dobro uresničen in udejanjen. Navdušeni so bili predvsem nad številnimi zgodovinskimi obeležji, zanimivo kulinarično ponudbo in nad uporabnimi informacijskimi tablami. Z zanimanjem so si ogledali in s seboj vzeli tudi promocijski material o Sevnici, občini in vseh pomembnih znamenitostih.