Aktualno

03.03.2017

Dan Civilne zaščite in podelitev priznanj najzaslužnejšim


1. marca smo obeležili dan Civilne zaščite, ki je v prvi vrsti posvečen krepitvi njenega velikega pomena pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena. Državljani morajo imeti občutek varnosti ter zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami.

Ob dnevu Civilne zaščite se njenim še posebej zaslužnim pripadnikom podeljujejo priznanja tako na državni kot regijski ravni. Regijska prireditev je potekala včeraj v Kostanjevici na Krki, ob tej priložnosti pa so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Priznanja so prejeli tudi predstavniki Civilne zaščite z območja sevniške občine. Bronasti znak sta prejela predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez in prostovoljec Rdečega križa Rafael Blas. Na osrednji državni slovesnosti na Brdu pri Kranju, ki je potekala 1. marca, je bil Srebrni znak Civilne zaščite podeljen Zdravstvenemu domu Sevnica. Srebrni znak Civilne zaščite pa bo prejelo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž ob njihovi letošnji 110. obletnici.

Slavnostni govornik je bil Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zbrane pa je pozdravil tudi župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič.