Aktualno

16.03.2017

Sevnica nagrajena z nazivom "najbolj varna občina"


Občina Sevnica je ponosna prejemnica naziva »najbolj varna občina«. Kot tako jo je prepoznala neodvisna strokovna komisija ICS – Instituta za korporativne varnostne študije na podlagi dejavnosti, ki jih lokalno okolje udejanja na področjih obvladovanja varnostnih tveganj v sodobnem okolju.

Klik za video-povzetek podelitve

Podelitev nagrade »Slovenian Grand Security Award« je potekala včeraj v okviru 8. mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti, ki je združila predstavnike gospodarstva, politike in stroke. Nagrade so bile podeljene v več kategorijah, med drugim za najbolj varno podjetje, mesto, inovativno varnostno rešitev in medijsko podporo, v kategoriji najbolj varna občina pa si je v kategoriji majhnih in srednje velikih občin priznanje prislužila Občina Sevnica.

Priznanje - iz rok državnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve Boštjana Šefica ga je prejel župan Srečko Ocvirk - je bilo podeljeno na podlagi odgovorov na vprašanja, kako občinske uprave pristopajo k reševanju splošne varnostne problematike in k zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojih občanov oziroma k preprečevanju kriminalitete.

Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič, župan Srečko Ocvirk, sodelavka v kabinetu župana Jelka Tršinar in direktor občinske uprave Zvone Košmerl

Splošna varnost se v občini Sevnica ohranja na visokem nivoju zaradi več dejavnikov, med njimi investicij v cestno infrastrukturo za povečanje prometne varnosti, investicij v nove prostore in opremo javnih služb s področja zdravstva, gasilstva in civilne zaščite, zaradi dobrega medsebojnega povezovanja in sodelovanja javnih služb, njihovega hitrega odziva in skupnega pristopa k iskanju rešitev. Vse to pomembno vpliva k vzdrževanju socialno-varnostnega stanja.

Občina Sevnica in druge ustanove so preteklem letu organizirale številne raznovrstne dogodke preko različnih projektov za vse generacije, skozi katere so se udeleženci seznanili s samozaščitnim ravnanjem in drugimi načini, kako prispevati k večji osebni varnosti in tudi splošni varnosti v občini, med njimi zaščitno-reševalne vaje in druge preventivne akcije, izpostavljene dobre prakse pa so bile tudi širitev mreže defibrilatorjev, delovanje bivalne enote ter druge.

Rezultat dela vseh služb, povezanih v Socialno-varnostni sosvet Občine Sevnica

Priznanje je rezultat kontinuiranega dela in truda vseh javnih služb, ki na območju naše občine vsaka na svojem področju izvajajo javne naloge in zadolžitve s področij lokalne samouprave, sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti, izobraževanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti in drugih. Socialnovarnostni sosvet Občine Sevnica, ki ga letno sklicuje župan ter je namenjen izmenjavi informacij in poudarkov dela pristojnih javnih služb, prav tako pomembno pripomore k vzdrževanju sodelovanja in nadgradnji kakovosti bivanja. Pomeni dodatno obliko sodelovanja in povezovanja med javnimi službami, ki jim je skupna skrb za prijetno in varno bivanje v skupnosti.

Sosvet sestavljajo predstavniki naslednjih institucij: Občine Sevnica, Upravne enote Sevnica, Policijske postaje Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Centra za socialno delo Sevnica, KŠTM Sevnica, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Medobčinskega inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa, Aktiva ravnateljev osnovnih šol in Družinskega instituta Zaupanje.

Letošnje srečanje sosveta je potekalo prav v tem tednu. Vsi člani sosveta so se prejete nagrade zelo razveselili, saj pomeni potrditev dobrega dela in nadaljnjo zavezo h skupni krepitvi varnega in prijetnega bivanjskega okolja. Dobro delo sosveta je bilo sicer prepoznano že lani z Bronastim znakom Policije.

O Dnevih korporativne varnosti

Dnevi korporativne varnosti 2017 potekajo v organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana in Slovenskega združenja korporativne varnosti. Včerajšnjo konferenco so z nagovori odprli predsednik organizacijskega odbora dr. Denis Čaleta, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije mag. Mitja Bervar, ministrica za obrambo Andreja Katič in državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic.

Vsi so poudarili zahtevnost varnostnega okolja, ki nas obdaja in pred izvajalce služb in organizacij postavlja kompleksne zahteve za obvladovanje tveganj, katerim smo izpostavljeni. Varnost je namreč izredno izpostavljena dobrina, tovrsten dogodek pa je priložnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks in predvsem najnovejših spoznanj na področju korporativne varnosti. Institut za korporativne varnostne študije s svojim aktivnim delovanjem predstavlja tisti prostor, kjer zelo aktivno sodelujejo organizacije in podjetja gospodarskega in javnega okolja ter s tem krepijo učinkovitost svojega delovanja na področju obvladovanja tveganj.


Foto: Občina Sevnica