Aktualno

09.05.2017

Praznični dnevi za Krajevno skupnost Sevnica


Svoj praznik je v petek, 5. maja, s slovesnostjo v Kulturni dvorani Sevnica obeležila Krajevna skupnost Sevnica. Praznik temelji na vsebini enega najpomembnejših kulturno–političnih zgodovinskih dogodkov za Sevnico in občino, sevniškim taborom, ki se je 2. maja 1869 vpisal med najpomembnejše slovenske tabore, tako po številu udeležencev kot tudi po radikalnosti in zrelosti zahtev.

V nagovoru je skozi prelomnice leta in dosežke popeljala predsednica Sveta krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar, navzoče je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. Glasbeno sta prireditev dopolnila pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica in instrumentalna skupina Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, z dramaturškim vložkom pa tudi učenci gledališkega kluba Osnovne šole Ane Gale Sevnica.

Krajevna skupnost Sevnica ob svojem prazniku podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Krajevne skupnosti Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Letošnja prejemnika Zlate krajevne skupnosti Sevnica sta Oskar Zoran Zelič in podjetje Preis Sevnica d.o.o. Oskar Zoran Zelič je prejel zlato plaketo za raziskovalno strokovno delo, razširjanje poznavanja lokalne zgodovine, pomoč pri izvedbi različnih projektov, razvijanje kulturnega sodelovanja in za dolgoletno delo v dobrobit mesta Sevnica. Podjetje Preis Sevnica d.o.o. pa je zlato plaketo prejel kot vzor na gospodarskem področju, za zaposlovanje delavcev in za dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. V njegovem imenu je priznanje prevzel direktor Peter Millonig.

Foto: Grega Vavtar

V cikel praznovanja krajevne skupnosti se je dejavno vključil tudi Balinarski klub Hrasti Sevnica. Ob tem so minuli teden pri lepo urejenem balinišču v parku ob Savi namenu predali novo brunarico in organizirali balinarski turnir dvojk. Navzoče člane so pozdravili predsednik kluba Franc Ernestl, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar in župan Srečko Ocvirk.

Foto: Občina Sevnica