22.06.2011

Podpisan sporazum o partnerstvu za čezmejni projekt Remedisanus


Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je v ponedeljek, 20. junija, skupaj s sodelavci obiskal hrvaško mesto Krapina. Namen obiska je bil podpis sporazuma o partnerstvu za čezmejni projekt Remedisanus, v katerem so poleg Občine Sevnica partnerji še Občina Brežice, Krapinsko-zagorska županija, Grad Zaprešić, Inštitut za okolje in prostor ter Zagorska razvojna agencija.

Projekt Remedisanus je uspešno kandidiral na javnem razpisu za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013. Cilji projekta so sanacija črnih odlagališč in izvedba preprečevalnih ukrepov za nastajanje novih, spodbujanje biološkega okrevanja saniranih lokacij z aktivnostjo remediacije, krepitev zavesti mladih o pomenu ohranjanja okolja, povečanju informiranosti mladih na čezmejnem območju o škodljivih vplivih črnih odlagališč s pomočjo filma, interaktivne spletne platforme in drugo.

Projekt Remedisanus je na javnem razpisu dobil največje število točk in bo sofinanciran v višini 932.872 evrov nepovratnih sredstev. Celoten projekt, ki se bo odvijal na območju vseh šestih partnerjev, je sicer ocenjen na 1.113.670 evrov.