Aktualno

07.07.2017

Podpisana pogodba za rekonstrukcijo nadvoza v Šmarju


Direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko je na Gradu Sevnica z izbranim izvajalcem danes podpisal pogodbo gradbenih del za rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo v Sevnici.

Rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo na cesti R2-424, odsek 1166 Boštanj-Planina, bosta izvajala podjetje Rafael d. o. o. kot vodilni partner in Družba Slovenske železnice – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d. d. kot partner.

Prokurist Družbe Slovenskih železnic–Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana d. d. Tine Svoljšak, direktorica podjetja Rafael d.o.o. Marija Možina in direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko.

»Nadvožnjak«, kot objekt povečini poimenujejo domačini, je bil zgrajen leta 1938, 76 let po izgradnji železnice Zidani Most–Sisak. Zgrajen je bil ob zaključevanju gradnje 13-kilometrskega odseka železniške proge med Tržiščem in Sevnico oziroma istega leta, kot je bilo zaradi priključka te novozgrajene dolenjske proge potrebno obnoviti in povečati sevniško železniško postajo. V sklopu del je bila v Šmarju zgrajena cestna obvoznica z železno-betonskim nadvozom čez progo, ki bo sedaj, po 79 letih uporabe, dobil novo in predvsem varno podobo.

Gradbena dela bodo ob rekonstrukciji samega nadvoza vključevala tudi rekonstrukcijo regionalne ceste pred in za nadvozom ter lokalne priključke, ki jih gradnja tangira. V času gradnje bo promet potekal izmenično enosmerno po začasnem montažnem jeklenem objektu »Mabey«, ki bo nameščen ob nadvozu. Gradbena dela v vrednosti okrog 714.500 evrov v celoti financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Projekt bo skladno s terminskim planom predvidoma zaključen pomladi 2018.

Navzoče je ob podpisu pogodbe poleg predstavnika investitorja nagovoril tudi župan Srečko Ocvirk, ki je poudaril velik pomen projekta za krajane, občane, gospodarstvo in celotno skupnost.