Aktualno

12.07.2017

Poletne investicije v vzgojno-izobraževalnih objektih


Poletni čas je čas investicij, tudi v šolskih objektih. Skladno z izvedbenim načrtom poteka izgradnja prizidka k podružnični osnovni šoli na Studencu. Novi prizidek k obstoječi šoli v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa bodo nova učilnica, knjižnica in kabinet. Izvajalec, podjetje GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o. iz Celja, je zaključil z gradbenimi deli, v izvajanju so strojna in elektro instalacijska dela. Prizidek bo iz armirano betonske konstrukcije z ravno streho. Investicija, katere vrednost znaša 245.350 evrov, bo skladno s pogodbenim rokom zaključena do konca septembra.

Gradnja prizidka k šoli na Studencu.

V izvedbi je urejanje kotlovnice pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž. Zaradi dotrajanosti sedanje bo izvedena nova, in sicer v neizkoriščenem podkletenem delu lani zgrajene telovadnice. Prostor v spodnji etaži telovadnice bo urejen v celoti in bo lahko služil tudi kot skladišče opreme za potrebe šole in tamkajšnje krajevne skupnosti. Nova kotlovnica bo na lesno biomaso, natančneje na lesne sekance z možnostjo prestavitve na pelete. Projekt je razdeljen na tri sklope, na izvajanje gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro-instalacijskih del, celotna vrednost investicije pa znaša 138.850 evrov. Dela med izvajalci – Gradbeni inženiring, Walter Masnik s.p., TAMES d.o.o. in SBS TIM inženiring d.o.o. – potekajo medsebojno usklajeno in bodo zaključena do pričetka kurilne sezone.

Ob podpisu pogodb za kotlovnico pri šentjanški šoli.