Aktualno

07.08.2017

Sanacije poškodb na lokalnih cestah


V sevniški občini so na več lokacijah v izvajanju naložbe v državno in lokalno cestno infrastrukturo, pa tudi sanacije škode na infrastrukturi zaradi posledic delovanja narave.

Občina Sevnica izvaja sanacijo usada na lokalni cesti Podvrh–Trnovec, kjer je zaradi preteklih neurij in podtalne vode prišlo do večjega premika daljšega pobočja. Pri tem so v kraju Trnovec nastale tudi poškodbe na obstoječi lokalni cesti. Vrednost investicije znaša 371.350 evrov. Sredstva za investicijo v višini 300.600 evrov so zagotovljena iz državnega proračuna iz Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z viharnim vetrom in poplavami v juniju 2016, ostala sredstva so zagotovljena iz občinskega proračuna. Dela bodo zaključena jeseni. V prvi fazi bodo dela zajemala izdelavo drenaž nad cestiščem, zato bo cesta normalno prevozna. V nadaljevanju, v fazi sanacije cestišča, pa bo izvedena popolna zapora ceste.

Poškodbe lokalne ceste Podvrh–Trnovec. Projekt sanacije zajema izvedbo globinskih drenaž za širše območje.

Občina Sevnica izvaja sanacijo cestnega usada na občinski lokalni cesti Okroglice–Razbor. Gradbena dela so zaključena, tako da je cesta prevozna. Med asfaltacijo bo promet potekal po obvoznih cestah. Vrednost investicije znaša 36.500 evrov, zajema pa izvedbo globokih drenažnih reber in sanacijo cestišča s preplastitvijo v dolžini 65 metrov.

Sanacija cestnega usada na občinski lokalni cesti Okroglice–Razbor.