Aktualno

01.09.2017

Štipendije za deficitarne poklice in za bodoče prevzemnike kmetij


Z današnjim dnem, 1. septembrom, je odprt javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, in sicer za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov.

Občina Sevnica drugo leto zapored razpisuje tudi 10 štipendij za šolsko leto 2017/2018 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, mesar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar, gastronomske in hotelske storitve (kuhar), strojni tehnik in lesarski tehnik***. Namen štipendiranja je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim poklicem.

***Dopolnitev: Vsem navedenim se na pobudo sevniške območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pridružujejo še poklici: strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, slaščičar in tapetnik. Vsa ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna na spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma na oddelku za gospodarske dejavnosti. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 16. oktobra 2017.