Aktualno

01.09.2017

Prvi šolski dan


Novo šolsko leto se je danes pričelo tudi na sedmih osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki delujejo na devetih lokacijah po občini Sevnica. V šolske klopi je sedlo 1431 učencev, med njimi 172 prvošolcev. Srednješolska leta se pričenjajo za 157 učencev, ki so v lanskem šolskem letu uspešno zaključili devetletno izobraževanje na sevniških osnovnih šolah.

V šolskem letu 2016/2017 bo vrtce v občini Sevnica po trenutnih podatkih obiskovalo 691 otrok, vključeni pa bodo v 39 oddelkov, kar je eden več kot v istem času lani. V vrtce so sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev. Odstotek vključenosti otrok v vrtce se po trendu iz leta v leto viša. Predšolska vzgoja je sicer zagotovljena na osmih lokacijah po občini.

Občina Sevnica ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pozivata vse udeležence v prometu na dosledno spoštovanje cestno-prometnih predpisov ter še posebno pozornost ob pričetku novega šolskega leta.

Nekaj foto-utrinkov prvega šolskega dne na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Foto: Občina Sevnica