Aktualno

22.09.2017

Nad prehitre voznike s prikazovalnikom hitrosti


 

Skupaj umirjamo promet

Prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« opozarja voznike na državni cesti ob vstopu v Krmelj

Občina Sevnica je v sodelovanju s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav na nevarnem cestnem odseku ob državni cesti na vstopu v Krmelj, ki se nahaja v neposredni bližini tamkajšnje osnovne šole, postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Na ta način bodo poti osnovnošolskih otrok ter drugih pešcev v letošnjem šolskem letu varnejše. Prikazovalnik je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo že drugo leto zapored ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 12 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v naseljih, v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. Že v prvem tednu postavitve se je delež prehitrih voznikov zmanjšal za 5 odstotkov.

Če nam uspe vplivati na zmanjšanje povprečne hitrosti v naseljih za 1 km/h, po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa pripomoremo k upadu nesreč v naseljih za 4 odstotke, zunaj naselij pa za 2 odstotka. Ker je torej že manjše znižanje hitrosti ključno za preprečevanje hudih prometnih nesreč, je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja in učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč.

Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi je tudi Občina Sevnica, je nastal projekt Skupaj umirjamo promet. Ključni cilj projekta je zmanjšanje deleža prehitrih voznikov na izbranih nevarnih odsekih, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci. V 18 občinah, kjer so bili tovrstni prikazovalniki postavljeni v pretekli sezoni, se je hitrost na izbranih odsekih v povprečju znižala za 2 km/h, za približno 4 % pa se je zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov.

Nevaren odsek

V Občini Sevnica so prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50 namestili ob državni cesti na vstopu v Krmelj, ki je zaradi bližine šole pogosto uporabljena šolska pot. Odsek, na katerem so se povprečne hitrosti vozil po obnovi ceste in dvigu dovoljene hitrosti iz 30 km/h na 50 km/h precej povečale, največkrat uporabljajo prav najmlajši in najbolj ranljivi udeleženci v prometu – otroci. Povečana previdnost voznikov na omenjenem odseku je tako nujna.

»Lokacija prikazovalnika hitrosti se nahaja na začetku oziroma na koncu kraja, na relaciji, kjer so hitrosti praviloma višje. Prikazovalnik k odgovornejšemu vedenju v prometu opominja vse mimoidoče, s tem pa bolj varuje najranljivejšo skupino v prometu: šolarje in predšolske otroke, ki to prometno povezavo dnevno uporabljajo kot pešci za dostop do bližnje telovadnice na drugi lokaciji šoleje pomen nove pridobitve opisal Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica. Rešitev pa ni pomembna le za voznike. Prikazovalniki so ključni tudi za učence in druge pešce, ki lahko vidijo prikaz statistike na posebnih zaslonih v šolski avli oziroma na spletni strani občine. »Prikazovalnik nas usmerja k vedenju, k vrednotam in k pravilnemu ravnanju,« je poudarila ravnateljica Osnovne šole Krmelj Gusta Mirt.

Inovativna in učinkovita rešitev

Prikazovalniki hitrosti shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ti pa so vidni na spletnem portalu www.vi-vozite.si. Tako sistem predstavlja inovativno in učinkovito rešitev ter je pomembno orodje za analizo podatkov in nadaljnje ukrepe za zmanjševanje hitrosti. »Pozitiven učinek postavitve prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE« se je v skladu s prakso iz občin, kjer prikazovalniki že stojijo, tudi v Krmelju v Občini Sevnica pokazal že kmalu po postavitvi prikazovalnika. Da bi delež prehitrih voznikov še zmanjšali, pa je potrebno ažurno spremljati podatke na portalu »Vi vozite« in se po potrebi odločati za dodatno ukrepanje,« je pojasnil direktor Sipronike Marjan Kržišnik.

Za varnejšo prihodnost

Za večjo prometno varnost si z različnimi aktivnostmi že vrsto let prizadevajo v Zavarovalnici Triglav. V želji in s ciljem ustvarjanja varne prihodnosti so v največji slovenski zavarovalnici podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v občini Sevnica. »Na podlagi izkušenj iz prejšnje sezone projekta Skupaj umirjamo promet dobro vemo, da prikazovalniki učinkovito umirjajo promet. Ker si prizadevamo zmanjšati število prehitrih voznikov, smo podprli tudi postavitev prikazovalnika v Krmelju in tako skupaj z občino in podjetjem Sipronika zagotovili varnejše poti učencem Osnovne šole Krmelj in drugim udeležencem v prometu,« je dejal Viktor Richter, direktor Območne enote Krško Zavarovalnice Triglav.

Skupna prizadevanja za varnost v cestnem prometu je podprl tudi lokalni športni vzornik, bivši olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva. »Otroci so naša prihodnost in največje bogastvo naše družbe. Zato je še kako pomembno, kako se obnašamo na cesti. Podobno, kot smo športniki osredotočeni na svoj cilj in zanj trdo treniramo, pa bi morali tudi vozniki združiti moči v skupnem cilju – da naredimo šolske in ostale poti najranljivejših udeležencev v prometu v novem šolskem letu, pa tudi sicer, varnejše in prijaznejše,« je ob odprtju povedal Primož Kozmus.

Slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav so s prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« doslej opremili že 27 nevarnih cestnih lokacij, s skupnimi močmi pa bodo do konca letošnjega leta poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu v skupno kar 30 občinah po vsej državi.

 

Graf - prikaz primerjave porazdelitve izmerjenih hitrosti ob izključenem (od 17. do 24. 8. 2017)
in vključenem (od 24. do 31. 8. 2017) prikazovalniku

Fotografije včerajšnjega dogodka, za katerega je lep program pripravila Osnovna šola Krmelj: